انتهای اتوبان ارتش شرق، جنب پایانه اتوبوسهای بی - آر -تی، خیابان خلیج فارس،  باغ گل فدک

تلفن: 09121442260

ایمیل: info@fadakgarden.com

وب سایت: www.fadakgarden.com

www.fadakgarden.ir

ارسال پيام